Record details

Title
    Objev hydrotermálního krasu na ložisku Zanjireh, stř. Írán
Statement of responsibility
    Michal Filippi
Author
    Filippi, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 1
Pages
    s. 33-38
Year
    2001
Notes
    2 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Subject group
    důl opuštěný
    expedice geologická
    hemimorfit
    hydrotermální podmínky
    karbonáty
    kras
    mineralogie topografická
    rudy barevných kovů
    smithsonit
    sulfáty
    sulfidy
    willemit
Geographical name
    Irán
Keyword
    Hydrotermálního
    Írán
    Krasu
    Ložisku
    Objev
    Stř
    Zanjireh
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012