Record details

Title
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
Author
    Hejna, M.
    Kotrč, I.
    Nakládal, P.
    Pecka, L.
    Žák, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 35, -
Pages
    s. 46-49
Year
    2009
Notes
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN svazku 35 : 978-80-903477-4-8
    Překlad názvu: Discovery of new cave sections below the Tetín village
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    caves
    Czech karst
    karst
    new caves
    Tetín village
    Tetín village (Czech Republic)
Keyword
    Jeskynních
    Nových
    Obcí
    Objev
    Prostor
    Tetín
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012