Record details

Title
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
Statement of responsibility
    Zdeněk Gába = Jindřich Štelcl = Jiří Zimák
Other titles
    Garnetiferous amphibolite and "aplite" pebbles from Quaternary sediments of the Morava river near Mohelnice (Czech Republic)
Author
    Gába, Zdeněk, 1939-
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 47, č. 1
Pages
    s. 51-58
Year
    1998
Notes
    4 obr., 2 tab., 15 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Subject group
    amfibolit
    amfiboly
    analýza valounová
    aplit
    granáty
    kvartér moravských úvalů
    ložisko štěrkopísku
    oblast snosová
    plagioklasy
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    valoun
Geographical name
    ČR-Morava
    Mohelnice (Šumperk)
Keyword
    Amfibolitu
    Aplitu
    Granátického
    Kvartérních
    Mohelnice
    Moravy
    Oblázky
    řeky
    Uloženin
Abstract (in english)
   The article present results of research of garnetiferous amphibolite and "aplite" pebbles found in Quaternary sediments of the Morava river near Mohelnice (northern Moravia) and suggests their possible provenance
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012