Record details

Title
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
Statement of responsibility
    Marek Čáslavský, Jakub Jirásek, Martin Sivek
Other titles
    Content of water in coal seams of the Czech part of the Upper Silesian Basin
Author
    Čáslavský, Marek
    Jirásek, Jakub, 1978-
    Sivek, Martin, 1948-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 2
Pages
    s. 61-78
Year
    2005
Notes
    12 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    553.9
Conspectus category
    553
Subject group
    hloubka
    hornoslezská pánev
    litostratigrafie
    mapa ložiska uhlí
    pohřbení
    prostorové změny
    prouhelnění
    uhelná sloj
    uhlí bituminózní
    voda
    vrt
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    části
    české
    Hornoslezské
    Obsah
    Pánve
    Slojích
    Uhelných
    Vody
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012