Record details

Title
    Observation of changes in the subsidence depressions by geodetic and geophysical methods
Author
    Doležalová, Hana
Conference
    Juniorstav 2004/6. : 04.02.2004-05.02.2004 : Brno, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Juniorstav 2004. 6.odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí
Pages
    s. 1-4
Notes
    Překlad názvu: Sledování změn v poklesových kotlinách geodetickými a geofyzikálními metodami
    Rozsah: 4 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    geodetic and geophysical methods
    subsidence depressions
Keyword
    Changes
    Depressions
    Geodetic
    Geophysical
    Methods
    Observation
    Subsidence
Abstract (in czech)
   V příspěvku je prezentován přehled geodetických metod, jež mohou být použity pro zjišťování stavu povrchu a objektů v poklesové kotlině poddolovaného území, tedy k měření pohybů a deformací způsobených vlivem hlubinného dobývání.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012