Record details

Title
    Observation of heights on the margin of subsidence depression
Author
    Bláha, P.
    Doležalová, Hana
    Müller, Karel
    Skopal, R.
Conference
    Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/15. : 11.04.2006-13.04.2006 : Ostrava, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 2
Pages
    s. 9-15
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Sledování výšek na okraji poklesové kotliny
    Rozsah: 7 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    fluctuation
    levelling
    subsidence depression
Keyword
    Depression
    Heights
    Margin
    Observation
    Subsidence
Abstract (in czech)
   Nivelačními měřeními byly sledovány výšky na profilech na okraji poklesové kotliny. Toto chování je zřejmě způsobeno složitými napěťopřetvárnými procesy .
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012