Record details

Title
    Observation of subsidence depression by modern geodetic methods
Author
    Doležalová, Hana
    Kajzar, Vlastimil
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
Conference
    Modern management of mine producing, geology and environmental protection SGEM 2008. International scientific conference (8. : 16.06.2008-20.06.2008 : Albena, Bulharsko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    SGEM 2008. International Scientfic Conference /8./. Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection
Pages
    S. 485-492
Notes
    Projekt: GA105/07/1586, GA ČR
    Překlad názvu: Sledování poklesové kotliny moderními geodetickými metodami
    Rozsah: 8 s. : CD ROM, www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    GPS
    subsidence depression
    undermining
Keyword
    Depression
    Geodetic
    Methods
    Modern
    Observation
    Subsidence
Abstract (in czech)
   Hlubinné dobývání uhelných ložisek na Karvinsku ústí v pohyby a deformace na povrchu, kde se začíná vytvářet poklesová kotlina. Důlní činnost v netriviálních geologických a geomechanických podmínkách může způsobovat neočekávané časově-prostorové povrchové změny a odlišný tvar a rozsah vytvářející se poklesové kotliny. Pro sledování povrchových změn způsobených hlubinným dobýváním v takové oblasti jsme se rozhodli vybudovat pozorovací stanici bodů, které jsou opakovaně zaměřovány pomocí GPS a fotogrammetrie. Všechny body pozorovací stanice jsou opakovaně zaměřovány statickým GPS měřením, v intervalu cca 1 měsíc, aby byl zachycen postupný průběh poddolování v kontinuálním procesu. Z prostorových souřadnic bodů v daných časových úsecích můžeme počítat jak vertikální, tak horizontální pohyby, tj. pokles a posun bodů. Výsledky jsou zpracovávány jak v profilech, tak plošně.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012