Record details

Title
    Obzor tzv. páskovaného jílovce v petřkovických vrstvách (spodní namur) ČHP, jeho sedimentární stavba, petrografie a mineralogie a možný význam pro litostratigrafickou korelaci
Author
    Bezuško, Petr
Conference
    Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4.), Czech-Polish Geomechanical Symposium/2. : 00.02.1999 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium
Pages
    s. 17-26
Notes
    Překlad názvu: Petrology, mineralogy and sedimentary of so called banded claystone horizon in Petřkovice member (Lower Namurian) and its importance for litostratigraphy correlation in Czech part of Upper Silesian basin
    Rozsah: 10 s.
Keyword
    ČHP
    Jílovce
    Korelaci
    Litostratigrafickou
    Mineralogie
    Namur
    Obzor
    Páskovaného
    Petrografie
    Petřkovických
    Sedimentární
    Spodní
    Stavba
    Tzv
    Vrstvách
    Význam
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012