Record details

Title
    Occurrence of Sn-W mineralization in the Barrandian Proterozoic near Erpužice NNE of Stříbro
Statement of responsibility
    Marie Kovalová, Jiří Litochleb, Vladimír Šrein
Author
    Kovalová, Marie
    Litochleb, Jiří
    Šrein, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Vol. 67, no. 2
Pages
    s. 131-135
Year
    1992
Notes
    1 obr.,2 tab.,2 pl.,11 bibl. + 2
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst.
Subject group
    Barrandien
    geochemické indície
    horniny vulkanické
    indicie geochemické
    ložisko impregnační
    metamorfika
    proterozoikum
    rudy Sn
    rudy W
Subject category
    západočeské svrchní proterozoikum
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Erpužice
Keyword
    Barrandian
    Erpužice
    Mineralization
    Near
    NNE
    Occurrence
    Proterozoic
    Sn-W
    Stříbro
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012