Record details

Title
    Occurrence of calcareous nannoplankton in the Pannonian sediments of Slovakian Neogene basins
Statement of responsibility
    Aida S. Andrejeva-Grigorovich, Klement Fordinál, Michal Kováč, Adriena Zlinská
Other titles
    2nd Czech and Slovak Palaeontological Conference, June 18-19 2001 (Variant.)
Author
    Andrejeva-Grigorovič, Aida S.
    Fordinál, Klement
    Kováč, Michal, 1952-
    Zlinská, Adriena
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Vol. 47, no. 1-4
Pages
    p. 33
Year
    2003
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Classfication no.
    061.3
    551.7
    56
Conspectus category
    55
Subject group
    biostratigrafie
    konference
    nannofosílie
    neogén
    paleontologie
    pannon
    plankton
    terciér
    vápnitost
    vídeňská pánev
    Západní Karpaty
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Basins
    Calcareous
    Nannoplankton
    Neogene
    Occurrence
    Pannonian
    Sediments
    Slovakian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012