Record details

Title
    Occurrence of volcanites with sulphidic mineralization in the metabasite zone of the Brno Massif near Česká
Other titles
    Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno)