Record details

Title
    Ocenění výhod z ochrany životního prostředí v regionu Mokrsko potenciálně dotčeného povrchovou těžbou a úpravou zlata
Statement of responsibility
    Zora Rozsypalová
Other titles
    Evaluation of advantages of environmental protection of the Mokrsko region, potentially affected by mining and milling of gold ores
Author
    Rozsypalová, Zora
Language
    česky
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Pages
    s. 21-22
Notes
    3 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
Subject group
    analýza statistická
    hodnocení rizika
    politika
    rudy Au
    těžba povrchová
    životní prostředí
Geographical name
    ČR-Čechy
    Mokrsko (Příbram)
Keyword
    Dotčeného
    Mokrsko
    Ocenění
    Ochrany
    Potenciálně
    Povrchovou
    Prostředí
    Regionu
    Těžbou
    úpravou
    Výhod
    Zlata
    životního
Abstract (in english)
   This work conducted as the final paper of postgraduate studies DEA at ECP Paris and Université de Paris I-Sorbonne. This study employs contingent valuation to estimate "willingness to pay" for preservation of environment in region Mokrsko potentially affected by gold mining. Applicability of CVM on the example of mineral resources mining under conditions of the Czech Republic was verified
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012