Record details

Title
    Ocenění vzniku ultrazvukové emise na zatěžovaných horninách
Author
    Lokajíček, Tomáš
    Rudajev, Vladimír
    Veverka, Ján
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana. Rada A, B
Vol./nr.
    Roč. 1, 1/133/
Pages
    s. 103-110
Year
    2004
Notes
    Projekt: GA205/03/0071, GA ČR
    Projekt: GA205/04/0088, GA ČR
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR
    Překlad názvu: Evaluation of ultrasound emission arisen from loading rocks
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    correlation analysis
    ultrasonic emission
Keyword
    Emise
    Horninách
    Ocenění
    Ultrazvukové
    Vzniku
    Zatěžovaných
Abstract (in czech)
   Na základě lokace ultrazvukové emise byly stanoveny oblasti se zvýšenou koncentrací ohnisek. Výsledky cros-korelační analýzy ukázaly vzájemné ovlivnění těchto oblastí.
Abstract (in english)
   On the basis of location of ultrasonic emission originating during the loading of rock samples the segments of higher concentration of foci was found. Results of cross-correlation analysis showed the mutually interference individual segments.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012