Record details

Title
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
Other titles
    Evaluation of gold potential in waste material after artisanal mining in Burkina Faso and possibilites of their futher use : results of the project in 2004
Author
    Bezuško, Petr
    Kaboré, Abel
    Komínek, Emanuel
    Kříbek, Bohdan
    Pašava, Jan
    Yameogo, Faustin
    Zida, Blaise
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2005
Thesaurus term
    gold, waste material, artisanal mining, environmental aspects, Burkina Faso
Keyword
    2004
    Burkině
    Dalšího
    Domorodé
    Faso
    Možnosti
    Ocenění
    Odpadech
    Po
    Projektu
    Roce
    Těžbě
    Výsledky
    Využití
    Zdrojů
    Zlata
Abstract (in czech)
   Publikace pojednává o ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě primárních ložisek zlata v Burkině Faso
Abstract (in english)
   Evaluation of gold potential in waste material after artisanal mining in Burkina Faso and possibilites of their futher use : results of the project in 2004
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014