Record details

Title
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
Statement of responsibility
    Vojen Ložek
Other titles
    Nature conservation problems in the light of nature development. Part 3, Last Interglacial and Glacial and their message to the Recent
Author
    Ložek, Vojen, 1925-
Language
    česky
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 3
Pages
    s. 67-72
Year
    1999
Notes
    5 obr., 9 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Ochr. Přír.
Classfication no.
    502
    55
    55(1)
    551.7
    56
Conspectus category
    502
    55
    56
Subject group
    ekosystém
    fauna
    flóra
    fosílie
    glaciály
    interglaciály
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    kvartér Západních Karpat
    ochrana přírody
    paleoekologie
    paleoklimatologie
    pleistocén-svrchní
Geographical name
    Asie
    Česko
    Evropa střední
    Severní Amerika
Keyword
    Dnešku
    Glaciál
    Interglaciál
    Ochranářské
    Otázky
    Poselství
    Poslední
    Přírody
    Světle
    Vývoje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 8. 2009
Import date
    8. 8. 2012