Record details

Title
    Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch
Statement of responsibility
    Ctirad Beránek, Tomáš Strakoš
Other titles
    A protection of people against the effects of old mine working with emanations of mine gases to the surface
Author
    Beránek, Ctirad
    Strakoš, Tomáš
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 12
Pages
    s. 15-18
Year
    2001
Notes
    2 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    důl opuštěný
    ekologie člověka
    hornoslezská pánev
    metan
    riziko seizmické
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
Geographical name
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Keyword
    Děl
    Důlních
    Obyvatelstva
    Ochrana
    Plynů
    Povrch
    Starých
    účinky
    Výstupy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012