Record details

Title
    Ochrana podzemních vod v USA
Statement of responsibility
    Ivan Landa
Author
    Landa, Ivan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 10
Pages
    s. 318
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Classfication no.
    061.3
Subject category
    konference, kolokvia
    ochrana ložisek nerostných surovin, horní zákonodárství
    ochrana podzemních a povrchových vod, jejich znečištění; životní prostředí
    směrnice, normy
Geographical name
    USA
Keyword
    Ochrana
    Podzemních
    USA
    Vod
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012