Record details

Title
    Ochrana podzemních vod v okrese Mladá Boleslav
Statement of responsibility
    Aleš Čapek
Author
    Čapek, Aleš
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 2
Pages
    s. 70-75
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    kontaminace vod
    ochrana podzemní vody
    odpadní vody
    skládka
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Mladá Boleslav
Keyword
    Boleslav
    Mladá
    Ochrana
    Okrese
    Podzemních
    Vod
Abstract (in czech)
   Jsou analyzovány zdroje znečištění vod v okresu Mladá Boleslav. Potenciální zdroje jsou zjišťovány v zemědělství, kalovém hospodářství, ve skládkách, v těžbě štěrkopísků a v dopravě. Byla vymezena pásma hygienické ochrany a chráněné oblasti akumulace vod; provádějí se ochranná opatření v rámci spolupráce správy a Vodních zdrojů.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012