Record details

Title
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
Statement of responsibility
    Jiří Benda, Martin Lidmila
Author
    Benda, Jiří
    Lidmila, Martin, 1973-
Language
    česky
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 3
Pages
    s. 36-38
Year
    2007
Notes
    2 obr., 9 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Classfication no.
    550.8
Conspectus category
    550
    69
Subject group
    eroze vodní
    geotechnika
    krušnohorské krystalinikum
    pararula
    sanace
    stavby dopravní
    svah
    zóna poruchová
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Hora Svatého Šebestiána (Chomutov, Chomutov)
    Hora Svatého Šebestiána (Česko)
    Křimov (Chomutov, Chomutov)
    Křimov (Česko)
Keyword
    Buněčného
    Erozí
    GEOWEB
    Hora
    I/7
    Křimov
    Ochrana
    Pomocí
    Povrchovou
    Silnice
    Svahů
    Systému
    Šebestiána
    Zpevňovacího
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012