Record details

Title
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
Statement of responsibility
    Berislav Šebečić
Other titles
    From the significant St. Joachimsthal silver and uranium pit, Jáchymov, to Radon spa in saxon czech "Rudna Gora"
Author
    Šebečić, Berislav
Language
    srbochorvatsky
Source title - serial
    Rudarsko-geološko-naftni zbornik
Vol./nr.
    Roč. 18
Pages
    s. 103-114
Year
    2006
Notes
    6 obr., 7 fot., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Rud. geol. naft. Zbor.
Classfication no.
    539.17
    622
Conspectus category
    553
    61
    622
Subject group
    balneologie
    báňská historie
    důl
    geomedicína
    krušnohorské krystalinikum
    lokalita mineralogická
    ložisko hydrotermální
    mincovnictví
    minerály supergenní
    radioaktivita
    radium
    radon
    rudy Ag
    rudy Co
    rudy Ni
    rudy U
    voda podzemní
    voda termální
    žíla rudní
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Jáchymov (Karlovy Vary, Ostrov)
Keyword
    Do
    Gori
    Jáchymov
    Joachimsthal
    Odnosno
    Radonskih
    Rudnika
    Rudnoj
    Sasko-češkoj
    Srebra
    St
    Toplica
    Urana
    Značajnog
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012