Record details

Title
    Odběr a zpracování velkoobjemových vzorků
Statement of responsibility
    Ivo Doležal
Other titles
    Big-volume sampling and processing
Author
    Doležal, Ivo
Language
    česky
Source title - monograph
    Separační metody používané v mineralogii
Pages
    s. 75-78
Subject group
    prospekce aluviální
    rozsyp
    rudy Au
    separační technika
    úpravnictví
    vzorkování
Keyword
    Odběr
    Velkoobjemových
    Vzorků
    Zpracování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012