Record details

Title
    Odchylky teploty, tlaku a převládající směry větru zimní troposféry v letech vysoké a nízké geomagnetické aktivity
Author
    Bochníček, Josef
    Bucha, Václav
    Hejda, Pavel
    Pýcha, Josef
Conference
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí (20. : 12.05.1998-14.05.1998 : Úpice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře
Pages
    s. 36-39
Notes
    Projekt: IAA3012806, GA AV ČR3cav_un_auth*0013045
    Překlad názvu: Deviations of temperature and pressure as well as prevailing wind directions in winter troposphere at high and low geomagnetic activity
    Rozsah: 4 s.
Keyword
    Aktivity
    Geomagnetické
    Letech
    Nízké
    Odchylky
    Převládající
    Směry
    Teploty
    Tlaku
    Troposféry
    Větru
    Vysoké
    Zimní
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013