Record details

Title
    Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách
Statement of responsibility
    J. Sedlák, I. Gnojek a S. Zabadal
Author
    Gnojek, Ivan
    Sedlák, Jiří
    Zabadal, Stanislav
Language
    česky
Source title - monograph
    2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
Pages
    s. 91
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    550.3
    550.8
Conspectus category
    55
Subject group
    anomálie Bouguerova
    anomálie magnetická
    Český masiv
    geologie regionální
    hustota
    interpretace
    konference
    kůra zemská
    mapa geomagnetická
    mapa gravimetrická
    síť
    Západní Karpaty
Geographical name
    Česko
Keyword
    České
    Geologické
    Gravimetrických
    Magnetometrických
    Mapách
    Nových
    Odezva
    Republiky
    Stavby
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012