Record details

Title
    Odhad geochemické reaktivity horninového prostředí
Statement of responsibility
    Václav Dubánek
Other titles
    Estimation of geochemical reactivity of rock environment
Author
    Dubánek, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 62, č. 3
Pages
    s. 137-142
Year
    1987
Notes
    1 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    550.4
    552
Conspectus category
    550
Keyword
    Geochemické
    Horninového
    Odhad
    Prostředí
    Reaktivity
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012