Record details

Title
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
Statement of responsibility
    Milan Holub
Author
    Holub, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Kutnohorsko : vlastivědný sborník
Vol./nr.
    Roč. 14
Pages
    s. 1-26
Year
    2010
Notes
    2 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Kutnohorsko
Classfication no.
    55(1)
    553.3/.4
    622
Conspectus category
    553
    622
Subject group
    báňská historie
    důl
    geologie ložisková
    kovnatost
    kutnohorské krystalinikum
    rudy Ag
    těžba
    výpočet zásob
    žíla rudní
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Kutná Hora-oblast (Česko)
Keyword
    Hlavních
    Kutnohorského
    Množství
    Obsaženého
    Odhad
    Pásem
    Revíru
    Rudě
    Rudních
    Stříbra
    Vytěžené
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012