Record details

Title
    Odhad potenciální vydatnosti zdrojů podzemních vod v okresech České republiky
Statement of responsibility
    Sylvie Hofírková
Other titles
    Estimation of the potential discharge of groundwater resources in the districts of the Czech Republic
Author
    Hofírková, Sylvie
Language
    česky
Source title - serial
    Zpr. Geogr. Úst. ČSAV
Vol./nr.
    Roč. 28, č. 3
Pages
    s. 59-69
Year
    1991
Notes
    1 obr., 3 tab. + 3
Subject group
    hydrogeologie regionální
    prameny podzemní vody
    voda minerální
    voda podzemní
    voda termální
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Keyword
    České
    Odhad
    Okresech
    Podzemních
    Potenciální
    Republiky
    Vod
    Vydatnosti
    Zdrojů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012