Record details

Title
    Odlišení uhelného souvrství ve vrtu Slušovice-1 podle výsledků karotážních měření
Statement of responsibility
    Milan Šelle
Author
    Šelle, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 3
Pages
    s. 417-430
Year
    1988
Notes
    6 obr., 2 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta
Classfication no.
    550.8
Subject category
    flyšové pásmo čs. Karpat
    geofyzikální metody v geologii ložisek fosilních paliv, živic a zemních plynů
    technické prostředky (vrty ap.)
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek paliv, živic a zemních plynů
    zpracováni a interpretace karotážních dat
Keyword
    Karotážních
    Měření
    Odlišení
    Slušovice-1
    Souvrství
    Uhelného
    Vrtu
    Výsledků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012