Record details

Title
    Odlišný tektonický vývoj střední a severozápadní části Salvadoru
Statement of responsibility
    L. Baratoux, P. Hradecký, V. Kopačková, J. Šebesta, I. Baroň a S. Čech
Author
    Baratoux, Lenka
    Baroň, Ivo
    Čech, Stanislav, 1951-
    Hradecký, Petr
    Kopačková, Veronika
    Šebesta, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
Pages
    s. 10
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie regionální
    kenozoikum
    konference
    křída
    pohyb horizontální
    pohyb vertikální
    příkop
    recent
    tektonika extenzní
    tektonika kompresní
    zlom aktivní
    zóna zlomová
Geographical name
    Salvador
Keyword
    části
    Odlišný
    Salvadoru
    Severozápadní
    Střední
    Tektonický
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012