Record details

Title
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu
Other titles
    Record of sialic volcanism found in the Devonian clastic sediments at the eastern margin of the Bohemian Massif
Author
    Buriánek, David
    Gilíková, Helena
    Leichmann, Jaromír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13, č. září
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    Moravian Karst, Devonian basal clastics, volcanic rocks, chemical composition
Keyword
    Českého
    Devonu
    Klastických
    Masivu
    Odraz
    Okraji
    Sedimentech
    Sialického
    Vulkanismu
    Východním
Abstract (in czech)
   V pískovcích a drobnozrnných slepencích tzv. devonských bazálních klastik (jižní okraj Moravksého krasu) byly zjištěny klasty vulkanických hornin. Jedná se o úlomky velmi jemnozrnných až afanických ryolitů, porfyrických ryolitů, páskovaných ryolitů a trachytů. K-živce ve vulkanickcých úlomcích mají zvýšený obsah BaO (0,2-1 wt. %). Biotit odpovída annitu. Složením vulkanických hornin odpovídají složením tufových horizontů zjištěných u Konšelova památníku.
Abstract (in english)
   Record of sialic volcanism found in the Devonian clastic sediments at the eastern margin of the Bohemian Massif
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014