Record details

Title
    Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
Statement of responsibility
    Miloš Vencovský
Other titles
    Deriving the consequential function of the effect of undermining from the measurements of subsidence
Author
    Vencovský, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 6
Pages
    s. 193-200
Year
    1996
Notes
    8 obr., 1 tab., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    hornoslezská pánev
    ložiska pevných paliv
    model matematický
    sedání
    těžba pevných paliv
    uhelná sloj
    uhlí černé
    území poddolované
Subject category
    poddolovaná území
Geographical name
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Keyword
    Funkce
    Měření
    Odvození
    Poddolování
    Poklesů
    účinkové
    Vlivů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012