Record details

Title
    Ohárecký rift v tektogenním vývoji Evropy
Statement of responsibility
    Zdeněk Mísař
Other titles
    Ohře (Eger) rift and Europian tectonic development
Author
    Mísař, Zdeněk
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG
Pages
    s. 4-20
Notes
    3 obr., 7 bibl.
Subject group
    Český masiv
    geologie historická
    kůra zemská
    paleotektonika
    vrásnění alpinské
    zóna riftová
Geographical name
    Evropa střední
Keyword
    Evropy
    Ohárecký
    Rift
    Tektogenním
    Vývoji
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012