Record details

Title
    Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
Statement of responsibility
    Antonín Elznic, Jiří Pešek, Jiří Skopec
Author
    Elznic, Antonín
    Pešek, Jiří, 1936-
    Skopec, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 10
Pages
    s. 34-41
Year
    2007
Notes
    8 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Oherský (Ohře River) Rift in north-western Bohemia - the pros and cons
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    55(1)
    550.8
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    anomálie tíhová
    helium
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    mapa geologická
    měření geofyzikální
    oxid uhličitý
    paleogeografie
    pánev sedimentační
    podkrušnohorské pánve
    profil seizmický
    tektonika zlomová
    tepelný tok
    uhelná sloj
    vulkanismus
    zlom hlubinný
    zóna riftová
    zóna zlomová
Geographical name
    Čechy (Česko)
Keyword
    Argumenty
    Čechách
    Oherský
    Proti
    Rift
    Severozápadních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012