Record details

Title
    Okamžitá statická hodnota tlaku na ústí vrtu GRP-1 Podhájska
Statement of responsibility
    Marián Fendek
Other titles
    Momentary statistic value of pressure on collar of well GRP-1 Podhájska
Author
    Fendek, Marián
Language
    slovensky
Source title - serial
    Regionálna geológia Západných Karpat
Vol./nr.
    Roč. 25
Pages
    s. 269-272
Year
    1989
Notes
    4 tab.
    Zkr. název ser.: Region. Geol. Západ. Karpát.
Subject group
    dynamika plynu
    hydrodynamika
    hydrogeologická struktura
    hydrogeotermie
    podunajská pánev
    tlak
    voda termální
    zvodnělý kolektor s hladinou napjatou
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Podhájska
Keyword
    GRP-1
    Hodnota
    Okamžitá
    Podhájska
    Statická
    Tlaku
    ústí
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012