Record details

Title
    Okraj skandinávského zalednění v Moravské bráně
Other titles
    Margin of the Scandinavian glaciation in the Moravian Gate
Author
    Tyráček, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2007
Thesaurus term
    Middle Pleistocene, continental glaciations, glacial deposits, Moravian Gate, Ostrava Basin, N. Moravia
Keyword
    Bráně
    Moravské
    Okraj
    Skandinávského
    Zalednění
Abstract (in czech)
   Jsou shrnuty výsledky kamerálního zpracování archivních pramenů a literárních údajů o pleistocenním zalednění severní Moravy.
Abstract (in english)
   Margin of the Scandinavian glaciation in the Moravian Gate
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014