Record details

Title
    Okres Nový Jičín - vytypování vhodných oblastí pro účely skládkování
Statement of responsibility
    Libor Bubík
Author
    Bubík, Libor
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník prací UNIGEO Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 35
Pages
    s. 17-22
Year
    1989
Notes
    2 obr.,2 tab.,3 bibl. + 2
    Zkr. název ser.: Sbor. Prací (Unigeo Ostrava).
Subject group
    geologická prozkoumanost
    geologie regionální
    hydrogeologie regionální
    kategorizace
    metalurgie
    ochrana podzemní vody
    ochrana přírody
    odpad pevný
    projektování
    projekty
    rajonizace
    skládka
    životní prostředí
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Nový Jičín
Keyword
    Jičín
    Nový
    Oblastí
    Okres
    Skládkování
    účely
    Vhodných
    Vytypování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 12. 2006
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012