Record details

Title
    Oligocene plant megafossils and enviroment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic)
Author
    Kvaček, Zlatko
    Radoň, Miroslav
    Walther, Harald
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae - Geologica
Vol./nr.
    Roč. 47, č. 1-4
Pages
    30
Year
    2006
Thesaurus term
    Czech Republic
    České středohoří Mountains
    flora
    Holý Kluk
    Oligocene
    palaeobotany
    vegetation
Keyword
    Czech
    České
    Enviroment
    Hill
    Holý
    Kluk
    Locality
    Megafossils
    Mountains
    Near
    Newly
    Oligocene
    Plant
    Proboštov
    Recovered
    Republic
    Středohoří
Abstract (in english)
   Description of the Tertiary flora and vegetation
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012