Record details

Title
    Olistostrómové telesá a prekotná sedimentácia v horninových sekvenciách vrtu BRU-1 (brusnícka antiklinála, Rimavská kotlina)
Statement of responsibility
    Anna Vozárová, Jozef Vozár
Other titles
    Olistostromatic bodies and catastrophic sedimentation in rock sequences of the BRU-1 drilling (Brusnik anticline, Rimava basin, SE Slovakia)
Author
    Vozár, Jozef
    Vozárová, Anna
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 4
Pages
    s. 381-382
Year
    1990
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    antiklinála brusnická
    metamorfismus
    namur
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    olistolit
    profil vrtný
    sedimentace
    struktury sedimentů
    westphal
Geographical name
    Brusník
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Antiklinála
    BRU-1
    Brusnícka
    Horninových
    Kotlina
    Olistostrómové
    Prekotná
    Rimavská
    Sedimentácia
    Sekvenciách
    Telesá
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012