Record details

Title
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce, Krušné hory, Česká republika
Author
    Hloušek, J.
    Šrein, Vladimír
    Veselovský, F.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 12, -
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Olivine, clinohumite and helvite from Zlatý Kopec, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    helvite
    hydroxylclinohumite
    olivine
Keyword
    Česká
    Helvín
    Hory
    Klinohumit
    Kopce
    Krušné
    Olivín
    Republika
    Zlatého
Abstract (in czech)
   Poprvé byly určeny minerály olivín, klinohumit a helvín na Zlatém Kopci v Krušných horách. Zvláště studium helvínu je důležité pro případnou kontaminaci život. prostředí.
Abstract (in english)
   At the first time minerals-olivine, clinohumite and helvite were determined on Zlatý Kopec, Krušné hory Mts. Especially helvite is important from point of contamination of environ.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012