Record details

Title
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce
Statement of responsibility
    Vladimír Šrein, Jan Hloušek, František Veselovský
Other titles
    Olivine, clinohumite and helvite from Zlatý Kopec, Krušné hory Mts., Czech Republic
Author
    Hloušek, Jan
    Šrein, Vladimír
    Veselovský, František
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 186-189
Year
    2004
Notes
    1 diagr., 6 fot., 1 tab.
    il., tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    553.2
Conspectus category
    549
Subject group
    berylium
    chemismus minerálů
    fluór
    hořčík
    ilmenit
    kasiterit
    krušnohorské krystalinikum
    ložisko skarnové
    magnetit
    mastek
    metabazit
    metasomatóza
    nesosilikáty
    olivín
    serpentinizace
    skarn
    tektosilikáty
Geographical name
    ČR-Čechy
    SRN-Sachsen
    Zlatý Kopec (Karlovy Vary, Ostrov)
Keyword
    Helvín
    Klinohumit
    Kopce
    Olivín
    Zlatého
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012