Record details

Title
    On a discrepancy in modulus of elasticity as determined from separate resonance frequencies of a bar sintered from copper-coated iron powder
Author
    Černý, Martin
    Gierl, C.
    Khabiti, G.
    Kupka, M.
    Kupková, M.
    Strobl, S.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Scripta Materialia
Vol./nr.
    Roč. 57, č. 7
Pages
    s. 639-642
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Nerovnoměrnost elastických konstant určovaných metodou rezonančních frekvencí vzorků spékaných z mědí povlečených prášků
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    copper-coated iron powder
    mechanical properties testing
    sintering
Keyword
    Bar
    Copper-coated
    Determined
    Discrepancy
    Elasticity
    Frequencies
    Iron
    Modulus
    Powder
    Resonance
    Separate
    Sintered
Abstract (in czech)
   Ocelový prášek byl pokryt měděným povlakem a následně spékán. Vzorky byly měřeny metodou rezonančních frekvencí. Byly sledovány diference tuhosti, které ukazují na vrstevnatou strukturu sledovaných materiálů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012