Record details

Title
    On distribution of slope deformations in the north-eastern part of the Vizovická vrchovina Highland in Eastern Moravia
Statement of responsibility
    Karel Kirchner
Author
    Kirchner, Karel, 1951-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 39, no. 1
Pages
    p. 5-18
Year
    2004
Notes
    2 obr., 6 fot.
    Bibliografie na s. 16-17
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Classfication no.
    551.3
    551.4
    912
Conspectus category
    55
    912
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jílovec
    mapa inženýrskogeologická
    paleogén
    pískovce
    pohyb svahový
    reliéf
    řícení skalní
    sesuv
    svah
Geographical name
    Morava (Česko)
    Vizovické vrchy (Česko)
Keyword
    Deformations
    Distribution
    Eastern
    Highland
    Moravia
    North-eastern
    Slope
    Vizovická
    Vrchovina
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012