Record details

Title
    On some Silurian and Devonian trilobites of Bolivia
Statement of responsibility
    Ilja Pek, Jiří Vaněk
Author
    Pek, Ilja
    Vaněk, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Vol./nr.
    Vol. 30
Pages
    p. 75-104
Year
    1991
Notes
    12 pl., 2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Subject group
    devon-spodní
    devon-střední
    nový taxon
    popis taxonů
    silur
    taxonomie
    Trilobita
Geographical name
    Argentina
    Bolívie
Keyword
    Bolivia
    Devonian
    Silurian
    Trilobites
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012