Record details

Title
    On the identification of magnetostratigraphic polarity zones
Author
    Man, Otakar
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 2
Pages
    s. 173-186
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA205/07/1365, GA ČR
    Překlad názvu: Identifikace zón polarity geomagnetického pole
    Rozsah: 14 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    geomagnetic polarity reversals
    magnetic polarity stratigraphy
    paleomagnetism
Keyword
    Identification
    Magnetostratigraphic
    Polarity
    Zones
Abstract (in czech)
   Nepravidelně se měnící polarita geomagnetického pole je zaznamenána prostřednictvím remanentní magnetizace ve vulkanitech rozšiřujícího se oceánského dna v době jejich vzniku ve středooceánských hřbetech. Tento záznam je základem magnetostratigrafického datování sedimentárních komplexů, které jsou v době svého vzniku podobně ovlivněny a které pak v důsledku tektonických procesů a denudace nacházíme v blízkosti zemského povrchu. Záznam nalezený v horninách na zemském povrchu je časově mnohem omezenější a je ovlivněn měnící se rychlostí sedimentace. V práci byla navržena taková transformace záznamů, která vliv rychlosti sedimentace omezí, takže podobnost navzájem posunutých záznamů může být vyjádřena vzájemně-korelační funkcí, jejíž maximum pak indentifikuje druhý záznam vůči pevnému.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012