Record details

Title
    On the origin of pseudoleucite from Cenozoic phonolite dykes from Loučná/Böhmisch Wiesenthal, Krušné hory/Erzgebirge Mts., Bohemia
Author
    Langrová, Anna
    Pivec, Edvín
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Neues Jahrbuch für Mineralogy - Monatshefte
Vol./nr.
    Roč. 179, č. 3
Pages
    s. 221-238
Year
    2004
Notes
    Projekt: IAA3048201, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Původ pseudoleucitu z kenozoicých fonolitových žil z Loučné/Böhmisch Wiesenthal v Krušných horách/Erzgebirge, Čechy
    Rozsah: 18 s.
Subject category
    Bohemian Massif
    Cenozoic
    dyke
    Krušné hory/Erzgebirge Mts.
    mineralogy
    petrology
    phonolite
    pseudoleucite
    tinguaite
Keyword
    Bohemia
    Cenozoic
    Dykes
    Hory/Erzgebirge
    Krušné
    Loučná/Böhmisch
    Mts
    Origin
    Phonolite
    Pseudoleucite
    Wiesenthal
Abstract (in czech)
   Idiomorfní pseudoleucitové megakrysty se vyskytují v žilách porfyrických fonolitů, které representují nejmladší deriváty kenozoického Loučná-Oberwiesenthalského vulkanického centra. Pseudoleucit je tvořen agregáty zcela převládajícího K-živce (80-90 %), minoritní komponenty jsou dioktaedrický 1 M muskovit a reliktní analcim. Pseudoleucity vznikaly ve třech stádiích: (1) krystallizace původního leucitu, (2) transformace leucitu na analcim a (3) krystalizace K-živce na na úkor leucitu a analcimu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012