Record details

Title
    On the stratigraphical position of the "U devíti křížů" sandstone
Other titles
    Ke stratigrafické pozici devítikřížských pískovců