Record details

Title
    On zeophyllite from Radejčín, České středohoří Mts.: X-ray and IR-investigations
Author
    Mikenda, W.
    Pertlik, F.
    Povondra, P.
    Ulrych, Jaromír
Language
    německy
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Mineralogy and Petrology
Vol./nr.
    Roč. 61, 1-4
Pages
    s. 199-209
Year
    1997
Keyword
    České
    IR-investigations
    Mts
    Radejčín
    Středohoří
    X-ray
    Zeophyllite
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012