Record details

Title
    Ongoing passive seismic experiments unravel deep lithosphere structure of the Bohemian Massif
Author
    Babuška, Vladislav
    Jedlička, Petr
    Plomerová, Jaroslava
    Růžek, Bohuslav
    Vecsey, Luděk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 3
Pages
    s. 423-430
Year
    2005
Notes
    Projekt: GA205/04/0748, GA ČR3cav_un_auth*0000923
    Překlad názvu: Probíhající pasivní seismické experimenty odhalují stavbu hluboké litosféry Českého masívu
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Bohemian Massif
    deep lithosphere structure
    seismic experiments
Keyword
    Bohemian
    Deep
    Experiments
    Lithosphere
    Massif
    Ongoing
    Passive
    Seismic
    Structure
    Unravel
Abstract (in czech)
   Pokračuje výzkum kůry a svrchního pláště Českého masívu s využitím seismické tomografie, trojrozměrného modelování seismické anizotropie ze štěpení střižných vln reziduí vln P a analýzy objemových vln transformovaných na rozhraních (receiver functions). Cílem je vytvořit rychlostní modely kůry a svrchního pláště a modely blokové stavby litosféry. Zjištěné hranice plášťových bloků budou porovnávány s hranicemi krustálních teránů odvozených geologickými a paleomagnetickými metodami.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013