Record details

Title
    Open pit mining under Krušné hory mountains high slopes
Author
    Košťák, Blahoslav
    Rybář, Jan
Conference
    International IAEG Congress (8. : 21.09.1998-25.09.1998 : Vancouver, Kanada)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Engineering geology, a global view from the pacific rim. vol. 5
Pages
    s. 3027-3034
Notes
    Projekt: GA205/94/1769, GA ČR
    Rozsah: 8 s.
Keyword
    High
    Hory
    Krušné
    Mining
    Mountains
    Open
    Pit
    Slopes
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012