Record details

Title
    Oprámy u Kaznějova - příklad neřešené ekologické zátěže
Statement of responsibility
    Pavel Eckhardt
Other titles
    Open pits near Kaznejov - an unsolved problem with contaminated site
Author
    Eckhardt, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 2
Pages
    s. 5-6
Year
    2006
Notes
    1 obr., 1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 56, č. 6 (2006)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Classfication no.
    504.05
    556
Conspectus category
    504
Subject group
    kadmium
    kobalt
    kovy těžké
    monitoring
    nikl
    odpad chemický
    odpad kapalný
    ukládání
    voda podzemní
    voda povrchová
    znečištění
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Kaznějov (Plzeň-sever, Kralovice)
Keyword
    Ekologické
    Kaznějova
    Neřešené
    Oprámy
    Příklad
    Zátěže
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012