Record details

Title
    Opsimasaphus kielanae sp.n. (Trilobita) from the Upper Ordovician of the Barrandian area, Czechoslovakia
Statement of responsibility
    Ilja Pek, Rudolf J. Prokop
Other titles
    Opsimasaphus kielanae sp.n [Trilobita] ze svrchního ordoviku Barrandienu, Československo
Author
    Pek, Ilja
    Prokop, Rudolf J.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 4
Pages
    s. 421-424
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    ashgill
    Barrandien
    ordovik
    popis taxonů
    Trilobita
Geographical name
    Beroun-Králův Dvůr
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Area
    Barrandian
    Czechoslovakia
    Kielanae
    Opsimasaphus
    Ordovician
    Sp.n
    Trilobita
    Upper
Abstract (in czech)
   V práci je popsán nový druh asaphidního trilobita Opsimsaphus kielanae sp.n. z břidlic králodvorského souvrství svrchního ordoviku (ashgill) Barrandienu, zejména z typové lokality Králův Dvůr-Beroun. Dříve nalezené exempláře tohoto trilobita byly mylně řazeny k příbuznému druhu Opsimasaphus jaanussoni Kielan 1959, ze svrchního ordoviku Bornholmu.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012